Chụp hình Chân dung – Nghệ thuật

Gói ECO-STUDIO

2.000.000 VNĐ
 • Thời gian: 2h (tại Studio WW)
 • Số lượng người: 1 người (Thêm một người + 500.000VNĐ)
 • Dịch vụ bao gồm: Makeup – làm tóc, Phụ kiện chụp hình
 • Thành phẩm: Giao 20 file chỉnh sửa + file gốc ( Chụp không giới hạn 100-200 tấm)

Gói ALBUM-STUDIO

4.000.000 VNĐ
 • Thời gian: 2-3h (tại Studio WW)
 • Số lượng người: 1 người (Thêm một người + 500.000VNĐ)
 • Dịch vụ bao gồm: Makeup – làm tóc, Phụ kiện chụp hình
 • Thành phẩm:
  – Album Laminate size 25x25cm x 30 trang
  – Giao toàn bộ file gốc và Layout album đã chỉnh sửa ( 200-300 tấm)
  – Tặng 01 tấm hình ép gỗ 30x45cm

Gói PROFILE (Chân dung nghề nghiệp)

1.000.000 VNĐ
 • Thời gian: 30-60p (tại Studio WW)
 • Số lượng người: 1 người 
 • Dịch vụ bao gồm: Makeup – làm tóc, Phụ kiện chụp hình
 • Thành phẩm: Giao 10 file chỉnh sửa + file gốc

Gói ECO-OUTDOOR

3.000.000 VNĐ (Ko bao gồm phí địa điểm)
 • Thời gian: 2-3h tại địa điểm ngoại cảnh, phim trường
 • Số lượng người: 1 người (Thêm một người + 500.000VNĐ)
 • Dịch vụ bao gồm: Makeup – làm tóc, Phụ kiện chụp hình
 • Thành phẩm: Giao 20 file chỉnh sửa + file gốc ( Chụp không giới hạn 100-200 tấm)

Gói ALBUM-OUTDOOR

6.000.000 VNĐ
 • Thời gian: 3-4h tại địa điểm ngoại cảnh hoặc phim trường
 • Số lượng người: 1 người (Thêm một người + 500.000VNĐ)
 • Dịch vụ bao gồm: Makeup – làm tóc, Phụ kiện chụp hình
 • Thành phẩm:
  – Album Laminate size 25x25cm x 30 trang
  – Giao toàn bộ file gốc và Layout album đã chỉnh sửa ( 300-400 tấm)
  – Tặng 01 tấm hình ép gỗ 30x45cm