Chụp hình cho bé – Baby – New born

Gói BABY STUDIO

3.500.000 VNĐ
 • Thời gian: 2-3h (tại Studio WW)
 • Số lượng người: 01 bé (Thêm một bé + 500.000VNĐ)
 • Thành phẩm: 
  – 01 Album cao cấp lồng ảnh 30 tấm 15x21cm
  – 01 Hình ép gỗ 40x60cm
  – Giao 30 file chỉnh sửa + file gốc ( Chụp không giới hạn slượng >200 tấm)
  – Không giới hạn ý tưởng chụp trong 2-3h

 

Gói BABY OUTDOOR

5.500.000 VNĐ (Ko bao gồm phí địa điểm)
 • Thời gian: 2-3h tại địa điểm ngoại cảnh,phim trường hoặc tại nhà
 • Số lượng người: 1 bé (Thêm một bé + 500.000VNĐ)
 • Thành phẩm:
  – 01 Album cao cấp lồng ảnh 40 tấm 15x21cm
  – 01 Hình ép gỗ 40x60cm
  – Giao 40 file chỉnh sửa + file gốc ( Chụp không giới hạn slượng >200 tấm)
  – Không giới hạn ý tưởng chụp trong 2-3h