Chụp hình gia đình

Gói FAMILY STUDIO

4.000.000 VNĐ
 • Thời gian: 2-3h (tại Studio WW)
 • Số lượng người: 4 người (Thêm một người + 300.000VNĐ)
 • Dịch vụ bao gồm: Makeup – làm tóc cho mẹ, Phụ kiện chụp hình
 • Thành phẩm:
  – Album cao cấp lồng ảnh 40 tấm 15x21cm
  – Hình ép gỗ 40x60cm
  – Giao 40 file chỉnh sửa + file gốc ( Chụp không giới hạn slượng >200 tấm)
  – Không giới hạn ý tưởng chụp trong 2-3h

 

Gói FAMILY OUTING

5.200.000 VNĐ (Ko bao gồm phí địa điểm)
 • Thời gian: 2-3h tại địa điểm ngoại cảnh,phim trường hoặc tại nhà
 • Số lượng người: 4 người (Thêm một người + 300.000VNĐ)
 • Dịch vụ bao gồm: Makeup – làm tóc cho mẹ, Phụ kiện chụp hình
 • Thành phẩm:
  – Album cao cấp lồng ảnh 40 tấm 15x21cm
  – Hình ép gỗ 40x60cm
  – Giao 40 file chỉnh sửa + file gốc ( Chụp không giới hạn slượng >200 tấm)
  – Không giới hạn ý tưởng chụp trong 2-3h

Gói ALBUM - FAMILY STUDIO

6.000.000 VNĐ
 • Thời gian: 2-3h (tại Studio WW)
 • Số lượng người: 4 người (Thêm một người + 300.000VNĐ)
 • Dịch vụ bao gồm: Makeup – làm tóc cho mẹ, Phụ kiện chụp hình
 • Thành phẩm:
  – Album Laminate size 25×25 cm x30 trang
  – 01 Hình ép gỗ 60×90
  – 05 Hình ép gỗ 15×21 để treo tường hoặc trưng bàn tiệc
  – Giao tất cả file layout album chỉnh sửa + file gốc ( Chụp không giới hạn slượng >200 tấm)
  – Không giới hạn ý tưởng chụp trong 2-3h

Gói ALBUM - FAMILY OUTING

7.200.000 VNĐ (Ko bao gồm phí địa điểm)
 • Thời gian: 2-3h tại địa điểm ngoại cảnh, phim trường hoặc tại nhà
 • Số lượng người: 4 người (Thêm một người + 300.000VNĐ)
 • Dịch vụ bao gồm: Makeup – làm tóc cho mẹ, Phụ kiện chụp hình
 • Thành phẩm:
  – Album Laminate size 25×25 cm x30 trang
  – 01 Hình ép gỗ 60×90
  – 05 Hình ép gỗ 15×21 để treo tường hoặc trưng bàn tiệc
  – Giao tất cả file layout album chỉnh sửa + file gốc ( Chụp không giới hạn slượng >200 tấm)
  – Không giới hạn ý tưởng chụp trong 2-3h